MusicMind

Musicmind – velfærdsteknologisk løsning målrettet sundheds- og plejefaglige kontekster indenfor rehabilitering, palliation og pleje.

MusicMind er en letanvendelig og specialiseret musikløsning, udviklet til brug i sundheds- og plejefaglige kontekster.

MusicMind er udviklet til at være et pædagogisk og plejefagligt redskab for et bredt spænd af målgrupper på fx. aktivitetscentre for hjemmeboende personer med en demenssygdom, plejecentre, hospitaler og hospicer.

Fordele:

  • Nem adgang til et stort musikkatalog - med mulighed for at få lagt ønsket musik ind
  • Velkendt og driftsikker teknologi på telefon, tablet, computer eller smart-tv
  • Godkendt juridisk og rettighedsmæssigt
  • Solidt, fagligt grundlag gennem vores samarbejde med danske musikterapeuter

Kan eksempelvis benyttes til:

  • At skabe genkendelighed og derved tryghed
  • At bruge kendt (og ukendt) musik til beroligelse eller stimulering (arousalregulering)
  • At skabe positive interaktioner og meningsfuldt samvær
  • At skabe et godt lydmiljø og god stemning i fællesrum
  • At invitere til samvær og dialog mellem borgere og deres pårørende
  • At invitere til dans og fysisk bevægelse og akkompagnere sang

Kom i gang i dag. Kontakt os for at høre nærmere.

InsoreX logo

© InstoreX 2024

Amalievej 6

1875 Frederiksberg C.

kontakt@instorex.dk

7060 5949